Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza výskytu spalniček v Česku: časové a prostorové souvislosti
Název práce v češtině: Analýza výskytu spalniček v Česku: časové a prostorové souvislosti
Název v anglickém jazyce: Measles incidence analysis in Czechia: temporal and spatial context
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2022
Oponenti: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude věnovat podrobné analýze výskytu a šíření spalniček v Česku jak z prostorového, tak časového hlediska. Analyzována budou data o počtu nakažených spalničkami pomocí metod statistické i prostorové analýzy dat. Důraz bude kladen na zjištění časových a prostorových podmíněností výskytu spalniček v Česku a porovnání uvedených zjištění s poznatky ze zahraničí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK