Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů
Název práce v češtině: Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů
Název v anglickém jazyce: Why are geographic ranges of species mostly small? Causes of range size variation
Klíčová slova: areál rozšíření, statistická distribuce, makroekologie
Klíčová slova anglicky: geographic range, frequncy distribution, macroecology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2019
Datum zadání: 12.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.07.2020
Oponenti: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce by měla shrnout, co se ví o příčinách velmi nerovnoměrné distribuce velikostí areálů rozšíření mezi druhy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK