Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Problem of Free Will in Nietzsche's Works.
Název práce v češtině: Problém svobodné vůle v Nietzscheově díle
Název v anglickém jazyce: The Problem of Free Will in Nietzsche's Works.
Klíčová slova anglicky: Morality, Determinism, Liberum Arbitrium, Sovereign Individual, Ascetism, Ressentiment, Will to Power, Eternal Recurrence, Sublimation, Amor fati.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2019
Datum zadání: 12.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Předmět: Thesis Defence (YAKE05)
Oponenti: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK