Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Application of the Due Diligence Principle in Cyberspace
Název práce v češtině: Aplikace principu náležité péče v kybernetickém prostoru
Název v anglickém jazyce: The Application of the Due Diligence Principle in Cyberspace
Klíčová slova: náležitá péče, kybernetický prostor, protiopatření
Klíčová slova anglicky: due diligence, cyberspace, countermeasures
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 11.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2020
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 09:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 214, multimediální učebna 214
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Oponenti: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK