Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The effect of the environment on bacterial DNA topology and gene expression.
Název práce v češtině: Vliv vnějších podmínek na topologii DNA a genovou expresi u bakterií.
Název v anglickém jazyce: The effect of the environment on bacterial DNA topology and gene expression.
Klíčová slova: DNA, topologie, genová exprese, RNA polymeráza
Klíčová slova anglicky: DNA, topology, gene expression, RNA polymerase
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 11.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: RNDr. Branislav Večerek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vypracování rešerše na dané téma:
Popis DNA, jejích základních topologií a jakým způsobem ovlivňují genovou expresi, zejména u prokaryot, s malým exkurzem do eukaryot.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
KM will write a review on bacterial DNA topology and how this affects gene expression in prokaryotes, with a brief chapter on eukaryotes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK