Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role of post-translational modifications, O-GlcNAcylation and Phosphorylation, in neurodegenerative disorders and brain hypometabolism
Název práce v češtině: Role post-translačních modifikací, O-GlcNAcylace a fosforylace, v neurodegenerativnách onemocněních a hypometabolismu CNS
Název v anglickém jazyce: Role of post-translational modifications, O-GlcNAcylation and Phosphorylation, in neurodegenerative disorders and brain hypometabolism
Klíčová slova: hypometabolismus, O GlcNAcylace, fosforylace, post-translační modifikace, neurodegenrativní onemocnění, hibernace, kalorická restrikce, paměť, učení
Klíčová slova anglicky: hypometabolism, O-GlcNAcylation, phosphorylation, post-translational modifications, neurodegenerative disorders, hibernation, caloric restriction, memory, learning
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2019
Datum zadání: 15.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: RNDr. Zuzana Čočková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na porovnání známých příčin hypometabolismu u neurodegenerativních onemocněních, jako je Alzhemerova choroba a fyziologických příčin sníženého metabolismu pozorovaných u hibernujících zvířat, kalorické restrikce a chladové adaptace a jejich laboratorních modelů ukazujících na pozitivní účinky v procesech učení a paměti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focussed on comparison between known aspects of hypometabolism in neurodegenerative diseases, especially Alzheimer’s disease and physiological downregulation of metabolism observed in hibernation, starvation and cold adaptation and their laboratory models leading to positive outcome in memory and learning.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK