Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza čínského překladu románu Tři muži ve člunu se zaměřením na převod humoru
Název práce v češtině: Analýza čínského překladu románu Tři muži ve člunu se zaměřením na převod humoru
Název v anglickém jazyce: An Analysis of Chinese translation of the novel Three Men in a Boat with a special focus on translating humor
Klíčová slova: Three Men in a Boat|Tři muži ve člunu|překlad humoru|překlad do čínštiny|Jerome K. Jerome|Wang Bi|překlad|překladatelská analýza|britský humor
Klíčová slova anglicky: translation into Chinese|Jerome K. Jerome|Wang Bi|translation of humour|Three Men in a Boat|translation analysis|British humour|translation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2019
Datum zadání: 11.11.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2019
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce podrobí analýze čínský překlad humoristického románu Three Men in a Boat (Jerome K. Jerome). Na základě srovnání původního díla se současným čínským překladem (Wang Bi) autorka zhodnotí funkčnost a zdařilost převodu, představí vybraná překladatelská řešení a charakterizuje užitý překladatelský přístup s přihlédnutím ke specifické problematice překladu jazykového, situačního a kulturně založeného humoru. Práce nastíní, jak anglický originál dosahuje humorného efektu, a popíše strategie a postupy, s jejichž pomocí čínský překladatel provádí převod jednotlivých prvků humoristického díla. Jednosměrná analýza od anglického originálu k čínskému překladu bude provedena s přihlédnutím k překladu výchozího díla do češtiny, příp. do jiných jazyků. Autorka přihlédne k specializovaným studiím, zabývajícím se problematikou překladu humoristické literatury. Metodologicky bude práce vycházet z teorie překladu Jiřího Levého a jeho následovníků, autorka při textové analýze rovněž využije relevantní koncepty zahraničních teoretiků. Analyzovaný čínský překlad anglického humoristického románu bude zasazen do kontextu stručně načrtnutého vývoje překládání coby klíčové složky mezikulturní výměny v Číně 20. století.
Seznam odborné literatury
Prameny:
JEROME, Jerome C. San ren tong zhou = Three Men in a Boat : Ying-Han duizhao. Wang Bi yi. Beijing: Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe, 2009.
JEROME, Jerome Klapka. Tři muži ve člunu. Přeložil J. Z. Novák. Praha: Odeon, 1975.
Literatura:
BAKER, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation. Florence: Routledge, 1992.
FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: Host, 2010.
CHANG, Nam Fung. Yes Prime Manipulator: How a Chinese Translation of British Political Humour Came into Being. Hong Kong: Chinese University Press, 2005.
CHEY, Jocelyn Valerie, and Jessica Milner DAVIS. Humour in Chinese Life and Letters: Classical and Traditional Approaches. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2012.
JAKOBSON, Roman. „Lingvistika a poetika.“ In Poetická funkce, Jinočany: H & H, 1995, 74–105.
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012.
LOW, Peter Alan. Translating Jokes and Puns. Perspectives: Studies in Translatology. 2011, Vol. 19, No. 1, 59-70.
MAHER, Brigid. Recreation and Style: Translating Humorous Literature in Italian and English. Amsterdam: John Benjamins, 2011.
NASH, Walter. The Language of Humour: Style and Technique in Comic Discourse. London: Longman, 1994.
NEWMARK, Peter. A Textbook of Translation. Singapore: Prentice Hall, 1988.
NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation Oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991.
POLÁČKOVÁ, M. „On Some Problems of Humour in Language (With Regard to Translation from English into Czech).“ Philologica Pragensia. Praha, 1990, 33, 80 - 93.
PRIESTLEY, J. B. English Humour. London: William Heinemann, 1976.
RASKIN, Victor. The Primer of Humor Research. De Gruyter Mounton, 2008.
SIN-WAI, Chan, and David E. POLLARD. An Encyclopaedia of Translation: Chinese-English, English-Chinese. Hong Kong: Chinese University Press, 2001.
TEBBE, Theo. The Funny Side of the United Kingdom: Analyzing British Humour. München; Ravensburg: GRIN Verlag, 2007.
VILIKOVSKÝ, Ján. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný, 2002.
WU, Ying. „Strategies on Translation of English Puns.“ Theory and Practice in Language Studies. 2012, Vol. 2, No. 10, 2133-2138.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK