Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv eutrofizace a zákalu na ryby v říčním prostředí
Název práce v češtině: Vliv eutrofizace a zákalu na ryby v říčním prostředí
Název v anglickém jazyce: The impact of eutrophication and turbidity on riverine fishes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2019
Datum zadání: 23.01.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:10.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2022
Oponenti: Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ichtyologie, Ekologie tekoucích vod
Předběžná náplň práce
Cílem DP je zjistit jakým způsobem ovlivňuje eutrofizace a zákal strukturu společenstva ryb v tekoucích vodách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK