Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopad akné na psychosociální oblast u žen.
Název práce v češtině: Dopad akné na psychosociální oblast u žen.
Název v anglickém jazyce: Impact of acne on women's psychosocial area
Klíčová slova: Akné, sebepojetí, body image, sebevědomí, sociokulturní faktory
Klíčová slova anglicky: Acne, self - concept, body image, self - esteem, sociocultural factors
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2019
Datum zadání: 08.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK