Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Webové stránky pražských základních škol. Rukověď pro sestavení stránek ZŠ z pohledu managementu školy
Název práce v češtině: Webové stránky pražských základních škol. Rukověď pro sestavení stránek ZŠ z pohledu managementu školy
Název v anglickém jazyce: Web Pages of Prague Primary Schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Vodsloň, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 25.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Slavomír Vaněk
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK