Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algorithms for Low Highway Dimension Graphs
Název práce v češtině: Algoritmy pro grafy malé highway dimension
Název v anglickém jazyce: Algorithms for Low Highway Dimension Graphs
Klíčová slova: highway dimension|doubling dimension|parametrizovaná aproximace|problém k-Supplier with Outliers
Klíčová slova anglicky: highway dimension|doubling dimension|parameterized approximation|k-Supplier with Outliers problem
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Andreas Emil Feldmann, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2019
Datum zadání: 08.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2021
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: Michail Lampis
 
 
 
Zásady pro vypracování
The highway dimension is a graph parameter modelling transportation networks. The aim of this project is to develop algorithms for problems and data that arise in transportation networks from the point of view of low highway dimension graphs.
Seznam odborné literatury
Andreas Emil Feldmann: Fixed Parameter Approximations for k-Center Problems in Low Highway Dimension Graphs. Algorithmica.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK