Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a charakterizace glukózou modifikovaných ABA blokových kopolymerů s využitím thiol – enové click reakce
Název práce v češtině: Syntéza a charakterizace glukózou modifikovaných ABA blokových kopolymerů s využitím thiol – enové click reakce
Název v anglickém jazyce: Synthesis and characterization of ABA triblock copolymers modified with glucose via thiol – ene click reaction
Klíčová slova: ABA blokové kopolymery, samoskladba polymerů, click reakce, NMR spektroskopie, rozptyl světla
Klíčová slova anglicky: ABA triblock copolymers, self-assembly, click reaction, NMR spectroscopy , light scattering
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2019
Datum zadání: 20.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:17.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2022
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Vývoj syntetických postupů pro přípravu funkcionalizovaných (glukozou) ABA blokových kopolymerů s využitím thiol – enové click reakce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The development of the synthetic methods for the preparation of glucose functionalized ABA triblock copolymers via thiol-ene click reaction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK