Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Virtuální komunita a multilingvní komunikace: Případ Sklepná
Název práce v češtině: Virtuální komunita a multilingvní komunikace: Případ Sklepná
Název v anglickém jazyce: Virtual Community and Multilingual Communication: The Case of Sklepná
Klíčová slova: bilingvismus, multilingvismus, slovenština, maďarština, vesnice, sociální sítě, Facebook, virtuální komunita
Klíčová slova anglicky: bilingualism, multilingualism, Slovak, Hungarian, village, social network, Facebook, virtual community
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2019
Datum zadání: 07.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK