Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vedení lidí se zaměřením na motivaci. Motivace v podmínkách školství
Název práce v češtině: Vedení lidí se zaměřením na motivaci. Motivace v podmínkách školství
Název v anglickém jazyce: Leading People with a view to Motivation.
Motivation in Educational Environment
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Václav Mach
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK