Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexualita osob s postižením v ORP Olomouc
Název práce v češtině: Sexualita osob s postižením v ORP Olomouc
Název v anglickém jazyce: Sexuality of Disabled People in District Olomouc
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Mašát
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2019
Datum zadání: 06.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.11.2019
Datum a čas obhajoby: 23.06.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Oponenti: Mgr. Marie Ortová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK