Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Indikátory výsledků chemického vzdělávání v České republice
Název práce v češtině: Indikátory výsledků chemického vzdělávání v České republice
Název v anglickém jazyce: Indicators of educational results in chemistry teaching of the Czech Republic
Klíčová slova: Chemické vzdělávání, Rámcové vzdělávací programy, střední škola, indikátory vzdělávání, učební úlohy.
Klíčová slova anglicky: Chemistry education, Framework educational programs, grammar school, indicators of education, learning exercises.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2019
Datum zadání: 17.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:17.10.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 07.01.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK