Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam systému HLA v etiologii psychických onemocnění
Název práce v češtině: Význam systému HLA v etiologii psychických onemocnění
Název v anglickém jazyce: The importance of the HLA system in the etiology of mental diseases
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Šolc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2019
Datum zadání: 03.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: Mgr. Patrik Škubica
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zkoumat otázku, jakou roli hraje systém HLA (alely a haplotypy genů tohoto systému) při vzniku psychických onemocnění. Důraz bude kladen zejména na predispozici či protektivitu určitých alel či haplotypů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK