Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Numerical simulation of symplectites
Název práce v češtině: Numerická simulace vzniku symplektitů
Název v anglickém jazyce: Numerical simulation of symplectites
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2019
Datum zadání: 01.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: Mgr. Martin Racek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Václav Špillar, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Rešeršní část práce bude obsahovat shrnutí současných znalostí o formování symplektitů v geologických materiálech a teoretických modelů jejich vzniku a růstu. Praktická část bude věnována počítačové simulaci formování symplektitů s využitím různých numerických postupů. V práci bude kladen důraz na možné korelace externích parametrů (teplota, tlak a čas) na vnitřní stavbu symplektitů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK