Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exprese a purifikace proteinů s nepřirozenými aminokyselinami a studium jejich struktury pomocí chemické nebo fotochemické modifikace a hmotnostní spektrometrie
Název práce v češtině: Exprese a purifikace proteinů s nepřirozenými aminokyselinami a studium jejich struktury pomocí chemické nebo fotochemické modifikace a hmotnostní spektrometrie
Název v anglickém jazyce: Expression and purification of proteins with unnatural aminoacids, and determination of their structure by combination of chemical or photochemical modification and mass spectrometry
Klíčová slova: azurin, elektronový transport, nepřirozené aminokyseliny
Klíčová slova anglicky: azurin, electron transport, unnatural amino acids
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2019
Datum zadání: 04.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 27.07.2020
Oponenti: RNDr. David Jurnečka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK