Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Helikáza DHX9 a její role ve virových infekcích
Název práce v češtině: Helikáza DHX9 a její role ve virových infekcích
Název v anglickém jazyce: Helicase DHX9 and its role in viral life cycles
Klíčová slova: helikázy, DExD/H-box motiv, DHX9, viry, životní cyklus viru
Klíčová slova anglicky: helicases, DExD/H-box motif, DHX9, viruses, viral life cycle
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2019
Datum zadání: 01.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.07.2020
Oponenti: RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce bude zaměřena na charakterizaci zapojení helikáz s DExD/H motivem v životním cyklu vybraných virových čeledích. V první části práce bude bližší charakteristika helikáz s DExD/H motivem, se zaměřením na DHX9 (jadernou DNA helikázu II). Druhá část práce se bude zabívat rolí DHX9 v životním cyklu virů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK