Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spices in the Runtinger trade with Prague
Název práce v češtině: Spices in the Runtinger trade with Prague
Název v anglickém jazyce: Spices in the Runtinger trade with Prague
Klíčová slova: trade; 14th century, Runtinger merchant family; spices; Regensburg and Prague
Klíčová slova anglicky: trade; 14th century, Runtinger merchant family; spices; Regensburg and Prague
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Roman Zaoral
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2019
Datum zadání: 31.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2020
Předmět: Thesis Defence (YAKE05)
Oponenti: Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analysis of the Runtinger book from the point of view of the spices trade between Italy and Prague via Regensburg in the late 14th century
Seznam odborné literatury
Source:
Das Runtinger Buch (1383-1407) Die Historische Komission bei der Bayernischen Akadamie der Wissenschaften, Regensburg, 1930

Literature:
J. Favier, Gold and Spices. Tr. Caroline Higgot. Holmes and Meier Publishers, 1997.

K. Fischer, Das Runtingerbuch als Quelle zum Wirtschaftsleben Regensburgs im Spätmittelalter, in: Regensburg im Spätmittelalter, cur. P. Schmid, Regensburg 2007

P. Spufford, Power and Profit: the Merchant in Medieval Europe, Thames & Hudson, Cambridge, 2003

P. Spufford, Money and its Use in Medieval Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1989

W. Eikenberg, Das Handelshaus der Runtinger zu Regensburg. Ein Spiegel süddeutschen Rechts-, Handels- und Wirtschaftslebens im ausgehenden 14. Jahrhundert, in Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 43, Göttingen 1976
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK