Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj UHPLC-MS/MS metody ke stanovení rivaroxabanu v krysím séru
Název práce v češtině: Vývoj UHPLC-MS/MS metody ke stanovení rivaroxabanu v krysím séru
Název v anglickém jazyce: Development of a UHPLC-MS/MS method for determination of rivaroxaban in rat serum
Klíčová slova: rivaroxaban, UHPLC-MS/MS, krysí sérum
Klíčová slova anglicky: rivaroxaban, UHPLC-MS/MS, rat serum
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2019
Datum zadání: 31.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Porovnaní dvou komerčních UHPLC-MS/MS systémů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK