Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv různých zdrojů nikotinu na tělesnou hmotnost
Název práce v češtině: Vliv různých zdrojů nikotinu na tělesnou hmotnost
Název v anglickém jazyce: The influence of different sources of nicotine on body weight
Klíčová slova: kouření, elektronické cigarety, zahřívaný tabák, hmotnost, přírůstek na váze po zanechání kouření, obavy z váhového přírůstku po zanechání kouření.
Klíčová slova anglicky: smoking, electronic cigarettes, heat not burn tobacco, weight, post-cessation weight gain, smoking-related weight concerns.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zjištění názorů respondentů, zda kouření cigaret, vapování elektronických cigaret a užívání zahřívaného tabáku ovlivňuje tělesnou hmotnost. Metoda: dotazník na sociální síti a diskuzních fórech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Finding out the respondents' views on whether cigarette smoking, electronic cigarette vaping and the use of heated tobacco affect body weight. Method: questionnaire spread on social network and discussion forums.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK