Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mléko a mléčné výrobky a jejich vnímání mladými dospělými
Název práce v češtině: Mléko a mléčné výrobky a jejich vnímání mladými dospělými
Název v anglickém jazyce: Milk and dairy products and their perception by young adults
Klíčová slova: Mléko, mléčné výrobky, raná dospělost, mýty, vrchol kostní hmoty, vápník
Klíčová slova anglicky: Milk, dairy products, early adulthood, myths, peak bone mass, calcium
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: Mgr. Aneta Hásková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá vztahem mladých dospělých lidí (18-30 let) ke konzumaci mléka a mléčných výrobků. Teoretická část popisuje mléko z nutričního hlediska, zabývá se výživou v období rané dospělosti a také vyvrací mýty, které v souvislosti s mlékem kolují. Záměrem praktické části bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit názory mladých dospělých na konzumaci mléka a také jaká část z nich těmto mýtům věří.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis follows up the views of young adults (18-30 years) on milk and dairy products consumption. The theoretical part of the thesis describes milk from a nutritional point of view, describes a diet of young adults and also debunks the widespread myths about milk. The aim of the questionnaire research was to find out the young adults´ views on the milk consumption and also to find out how many of them believe and succumb to these myths.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK