Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukační hra pro výuku kartografie
Název práce v češtině: Edukační hra pro výuku kartografie
Název v anglickém jazyce: Educational game for teaching cartography
Klíčová slova: edukační hra; aktivizační metody; mapové dovednosti; miskoncepce; kartografie
Klíčová slova anglicky: educational game; activation methods; map skills; misconception; cartography
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Krajňáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 01.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2020
Oponenti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro efektivní výuku kartografie na základních i středních školách. Konkrétně se bude jednat o edukační hru, která bude u žáků zejména rozvíjet porozumění a praktickou aplikaci základních kartografických konceptů a principů využívaných nejen při tvorbě mapy společně i s jejich geografickým myšlením.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK