Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace pankreatických beta-buněk po jejich stimulované proliferaci syntetickými modifikovanými mRNA
Název práce v češtině: Charakterizace pankreatických beta-buněk po jejich stimulované proliferaci syntetickými modifikovanými mRNA
Název v anglickém jazyce: The effect of synthetic modified mRNAs induced proliferation on pancreatic beta cells
Klíčová slova: mRNA, buněčný cyklus, beta buňka, proliferace, genová exprese, apoptóza
Klíčová slova anglicky: mRNA, cell cycle, beta cell, proliferation, gene expression, apoptosis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2019
Datum zadání: 05.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.07.2020
Oponenti: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní bakalářské práce bude detailní charakterizace vlivu syntetických modifikovaných mRNA kódujících regulátory buněčného cyklu na pankreatické beta buňky, na jejich funkční vlastnosti, změny v genové expresi a na míru jejich proliferace a apoptózy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK