Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biochemická charakterizace modelového zástupce hemových senzorových proteinů
Název práce v češtině: Biochemická charakterizace modelového zástupce hemových senzorových proteinů
Název v anglickém jazyce: Biochemical characterization of a model heme sensor protein
Klíčová slova: hem, hemové senzorové proteiny, kyslíkový senzor, přenos signálu
Klíčová slova anglicky: heme, heme sensor proteins, oxygen sensors, signal transduction
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.07.2020
Oponenti: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Součastí bakalářské práce bude vyhledání dosavadních poznatků o hemoproteinech, v nichž hem slouží jako signál (hem-detekující proteiny) nebo jako detekční místo (plyn-detekující proteiny). Heterologní expresí bude navíc připraven modelový senzorový protein obsahující hem. Bude ověřeno, zda tento protein obsahuje svou prostetickou skupinu tj. hem a tedy se nachází ve své holo-formě. Dále budou studovány vlastnosti tohoto modelového proteinu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK