Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s alkoholickou cirhózou jater
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s alkoholickou cirhózou jater
Název v anglickém jazyce: The nursing care of a patient with alcoholic liver cirrhosis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Bakusová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 07.12.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Oponenti: Mgr. Lýdie Obrusníková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK