Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu vyskytujících se v České republice a na Slovensku
Název práce v češtině: Analýza kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu vyskytujících se v České republice a na Slovensku
Název v anglickém jazyce: Analysis of methicillin resistant Staphylococcus aureus strains from Czech Republic and Slovakia
Klíčová slova: MRSA, rezistence, typizace, antibiotika, mecA, SCCmec, klonální šíření
Klíčová slova anglicky: MRSA, resistance, typing, antibiotics, mecA, SCCmec, clonal spread
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Tkadlec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2019
Datum zadání: 25.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) patří mezi hlavní bakteriální patogeny reprezentující problém šíření antibiotické rezistence. Epidemiologie MRSA je charakteristická přítomností dominantních klonálních linií. Změny vnějších (ekologické faktory) a vnitřních (genetická výbava bakterie) podmínek mohou vést k výměně klonálních linií v dané oblasti. Práce bude pokračovat v projektu studia epidemiologie MRSA a S. aureus naší laboratoře, navíc se bude zabývat příčinami úspěchu dominantních linií MRSA v ČR pomocí studia jejich fyziologických a genetických vlastností.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK