Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Studium hepatoprotektivního potenciálu modulátorů histondeacetylasy sirtuinu 1 a cAMP-kinasy na experimentálních modelech hepatocytárního poškození
Název práce v češtině: Studium hepatoprotektivního potenciálu modulátorů histondeacetylasy sirtuinu 1 a cAMP-kinasy na experimentálních modelech hepatocytárního poškození
Název v anglickém jazyce: Study of hepatoprotective capacity of histondeacetylase sirtuin 1 and cAMP-kinase modulators on experimental model of hepatocyte damage
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2019
Datum zadání: 15.12.2019
Konzultanti: MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Na experimentálním modelu hepatocytárního poškození bude studován hepatoprotektivní potenciál modulátorů histondeacetylasy sirtuinu 1 a cAMP-kinasy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK