Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Metody charakterizace chitinasy vznikající v procesu vermikompostování bioodpadů
Název práce v češtině: Metody charakterizace chitinasy vznikající v procesu vermikompostování bioodpadů
Název v anglickém jazyce: Methods of characterization of chitinase emerging in the process of biowaste vermicomposting
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Bude měřena aktivita chitinasy, která vzniká v průběhu kompostování bioodpadů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK