Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Larvy tasemnic jako modelové organismy v biomedicíně
Název práce v češtině: Larvy tasemnic jako modelové organismy v biomedicíně
Název v anglickém jazyce: Larval cestodes as model organisms used in biomedicine
Klíčová slova: Taenia, Mesocestoides, vztahy parazit-hostitel
Klíčová slova anglicky: Taenia, Mesocestoides, host-parasite interactions
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2019
Datum zadání: 22.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:06.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce by se měla zaměřit především na shrnutí poznatků o využívání larev dvou druhů tasemnic (Taenia crassiceps a Mesocestoides spp.) v biomedicínském výzkumu. Perspektivně (z hlediska budoucího magisterského projektu) se počítá se zapojením studenta do výzkumného týmu, který se věnuje možnostem využití larev tasemnic pro potlačení vybraných typů nádorů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK