Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce antibiotik s potravinami
Název práce v češtině: Interakce antibiotik s potravinami
Název v anglickém jazyce: Food interactions of antibiotics
Klíčová slova: antibiotika, potrava, interakce
Klíčová slova anglicky: antibiotics, food, interactions
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2019
Datum zadání: 13.12.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vypracovat přehled hlavních interakcí mezi potravinami a antibiotiky.
Seznam odborné literatury
Odborné publikace a databáze.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Interakce léčiv a jejich význam
3. Klinicky důležité interakce antibiotik s potravinami
4. Diskuse
5. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. Drug interactions and their importance
3. Clinically important food-antibiotic interactions
4. Discussion
5. Conclusions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK