Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektroforetické stanovení rivaroxabanu
Název práce v češtině: Elektroforetické stanovení rivaroxabanu
Název v anglickém jazyce: Electrophoretic determination of rivaroxaban
Klíčová slova: kapilární elektroforéza, farmaceutická analýza
Klíčová slova anglicky: capillary electrophoresis, pharmaceutical analysis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2019
Datum zadání: 24.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:14.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2021
Oponenti: RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude vývoj elektroforetické metody pro stanovení rivaroxabanu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK