Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza časného vývoje (a evoluce) adenohypofýzy obratlovců
Název práce v češtině: Srovnávací analýza časného vývoje (a evoluce) adenohypofýzy obratlovců
Název v anglickém jazyce: Comparative development & evolution of adenohypophysis in vertebrates
Klíčová slova: adenohypofýza, plakody, primární ústa, kraniofaciání vývoj, Rathkeho výchlipka, obratlovci
Klíčová slova anglicky: adenohypohysis, placodes, primary mouth, craniofacial development, Rathke’s pouch, vertebrates
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2019
Datum zadání: 23.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: Iryna Kozmikova, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše na zadané téma. Review znalostí o raném vývoji adenohypofýzy u obratlovců, se zvláštním zřetelem k existenci předústního střeva a Rathkeho orální výchlipce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK