Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a hodnocení kvality genomových assembly
Název práce v češtině: Tvorba a hodnocení kvality genomových assembly
Název v anglickém jazyce: Construction and quality assessment of the genome assemblies
Klíčová slova: genomika, genomové assembly, bioinformatika, masivně paralelní sekvenování, kvalita assembly, algoritmus
Klíčová slova anglicky: genomics, genome assembly, bioinformatics, High throughput sequencing, quality assembly, algorithm
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Roman Leontovyč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2019
Datum zadání: 21.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: mgr Jiří Vorel
 
 
 
Předběžná náplň práce
Se snižující se cenovou dostupností sekvenačních technologií nové generace a narůstající výpočetní kapacitou se stává celogenomové sekvenování rutinním postupem ve výzkumu v oblasti molekulární biologie. V tuto chvíli existuje řada softwarových nástrojů pro skládání genomů ze sekvenačních dat (assembly). Předkládaná práce by měla shrnout poznatky o možnostech a postupech, jak hodnotit kvalitu výsledné assembly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK