Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hemové senzorové proteiny detekující hem a zároveň CO
Název práce v češtině: Hemové senzorové proteiny detekující hem a zároveň CO
Název v anglickém jazyce: Heme sensor proteins sensing both heme and CO
Klíčová slova: hem, hemové senzorové proteiny, hemové senzory plynu, CO senzory, senzory hemu, hemové redoxní senzory
Klíčová slova anglicky: heme, heme sensor proteins, heme-based gas sensors, CO sensors, heme-responsive sensors, heme redox sensors
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2021
Oponenti: RNDr. Jiří Libus, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jedná se o rešeržní práci, která je zaměřena na jednu ze čtyř hlavních skupin hemoproteinů. Konkrétně se bude jednat o hemové senzorové proteiny. Část hemových senzorových proteinů detekuje přímo molekulu hemu a druhá část využívá hem jako detekční místo ve své strukutře pro rozpoznání plynných molekul. Rešerže bude cílena na rozdíl mezi senzory hemu, které rozlišují zda je ion železa hemu v oxidovaném nebo v redukoaném stavu (tzv. redoxní senzory) a senzory, které detekují oxid uhelnatý.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK