Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Srovnávací morfogeneze šupin/povrchů ryb
Název práce v češtině: Srovnávací morfogeneze šupin/povrchů ryb
Název v anglickém jazyce: Comparative development of scales and surfaces of fishes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Analýzy literatury k zadanému tématu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK