Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geochemie a mineralogie Cu-Co metalurgických strusek z lokality Luanshya, Copperbelt, Zambie
Název práce v češtině: Geochemie a mineralogie Cu-Co metalurgických strusek z lokality Luanshya, Copperbelt, Zambie
Název v anglickém jazyce: Geochemistry and mineralogy of Cu-Co smelting slags from Luanshya, Zambian Copperbelt
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2019
Datum zadání: 23.10.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Stanovení celkového chemického složení vzorků strusek, mineralogické studium (optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, elektronová mikroanalýza, RTG difrakce, Ramanovská mikrospektrometrie), výluhové testy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK