Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzské výzvy pro posílení vztahů mezi výukou geografie a dějepisu v českých školách
Název práce v češtině: Francouzské výzvy pro posílení vztahů mezi výukou geografie a dějepisu v českých školách
Název v anglickém jazyce: French challenges for strengthening relations between geography and history teaching in Czech schools
Klíčová slova: geografie, historie, historická geografie, geografické vzdělávání, dějepisné vzdělávání, kurikulum
Klíčová slova anglicky: geography, history, historical geography, geographical education, history education, curriculum
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2019
Datum zadání: 24.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2020
Oponenti: Mgr. Matěj Vrhel
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kulturní geografie; Historická geografie a environmentální dějiny
Předběžná náplň práce
Úvod (vztah mezi historií, geografií a historickou geografií)
1) Na základě rozboru kurikulárních dokumentů porovnat obsahové zaměření, postavení a systém výuky geografie a dějepisu v českém a francouzském vzdělávání.
2) Na základě rozboru francouzského kurikula identifikovat podněty pro posílení mezipředmětových vztahů mezi geografií a dějepisem v českých školách.
3) Zpracovat 3–5 ukázek (problémově orientovaných) témat, kterými lze vhodně (různými formami výuky) propojit výuku geografie a dějepisu v českých školách.
Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK