Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana reprodukčních práv v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Název práce v češtině: Ochrana reprodukčních práv v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Název v anglickém jazyce: Protection of reproductive rights in the case law of European Court of Human Rights
Klíčová slova: reprodukční práva, ženská práva, Evropský soud pro lidská práva
Klíčová slova anglicky: reproductive rights, women's rights, European Court of Human Rights
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2019
Datum zadání: 22.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2020
Datum a čas obhajoby: 23.09.2020 11:15
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 101, multimediální učebna 101
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Oponenti: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK