Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa
Název práce v češtině: Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa
Název v anglickém jazyce: Screening of executive function impairment in alcohol users from the point of view of addictologist
Klíčová slova: adiktologie, exekutivní funkce, kognitivní funkce, dysexekutivní syndrom, čelní lalok
Klíčová slova anglicky: addictology, executive function, cognitive function, dysexecutive syndrome, frontal lobe
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2019
Datum zadání: 29.10.2019
Datum a čas obhajoby: 04.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Dlouhodobým pravidelnýmužíváním alkoholu vzniká reální riziko poškození exekutivních funkcí. Adiktolog, jako specializovaný pracovník ve zdravotnictví, by měl být schopný ze své odborné pozice vytvořit a provést screening exekutivních funkcí prostřednictvím testové baterie. Na základě provedeného screeningu následně zhodnotit stav těchto funkcí u danýchpacientů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Long-term regular alcohol consumption poses a real risk of impairing executive functions. An addictologist, as a specialist health care professional, should be able to create and screen executive functions from his or her professional position through a test battery. Based on the performed screening, subsequently evaluate the state of these functions in the given patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK