Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Masmédia, politická sféra a mediální výchova
Název práce v češtině: Masmédia, politická sféra a mediální výchova
Název v anglickém jazyce: The Mass-media, the Political Sphere and Media Education
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2007
Datum zadání: 02.04.2007
Datum a čas obhajoby: 15.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK