Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Námět projektové výuky zaměřené na fenologická pozorování a její využití v přírodovědném semináři základních škol
Název práce v češtině: Námět projektové výuky zaměřené na fenologická pozorování
a její využití v přírodovědném semináři základních škol
Název v anglickém jazyce: The Theme of Projective Instruction with a view to Phenological Studies
and their Use in Natural-Science Classes in Primary Schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2007
Datum zadání: 29.03.2007
Datum a čas obhajoby: 19.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK