Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detecting semantic relations in texts and their integration with external data resources
Název práce v češtině: Detekce sémantických vazeb v textech a jejich integrace s externími datovými zdroji
Název v anglickém jazyce: Detecting semantic relations in texts and their integration with external data resources
Klíčová slova: extrakce informací, Linked Data, právní texty, závislostní korpus, závislostní parsing
Klíčová slova anglicky: Information Extraction, Linked Data, Legal Texts, Dependency Treebank, Dependency Parsing
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2019
Datum zadání: 21.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2019
Datum a čas obhajoby: 11.11.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.10.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:21.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.11.2019
Zásady pro vypracování
Cílem disertační práce je integrace znalostí získaných z kolekce textů pomocí aplikací počítačového zpracování přirozeného jazyka a znalostí z externích zdrojů typu Linked Data.
Seznam odborné literatury
Chiarcos, Christian; Nordhoff, Sebastian; Hellmann, Sebastian (Eds.): Linked Data in Linguistics, Representing and Connecting Language Data and Language Metadata, Springer, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK