Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy spojené s výukou biologie člověka na základních a středních školách
Název práce v češtině: Problémy spojené s výukou biologie člověka na základních
a středních školách
Název v anglickém jazyce: Problems Connected with the Teaching of the Biology
of the Human at Primary and Secondary Schools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2007
Datum zadání: 29.03.2007
Datum a čas obhajoby: 01.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK