Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití stabilních isotopů pro studium otolitů ryb
Název práce v češtině: Využití stabilních isotopů pro studium otolitů ryb
Název v anglickém jazyce: Using of stable isotopes for studies of fish otoliths
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2019
Datum zadání: 21.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2020
Oponenti: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Při studiu ekologie mořských ryb se často používá analýza stabilních isotopů v otolitech jako nástroj k detailnějšímu poznání původu a vývoje jedince.
Cílem bakalářské práce je rešerše těchto poznatků a zároveň posouzení do jaké míry jsou tyto metody aplikovatelné do sladkých vod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK