Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Motor abilities of primary school children
Klíčová slova: pohybové schopnosti, mladší školní věk, základní umělecká škola, taneční obor, UNIFITTEST (6-60)
Klíčová slova anglicky: motor abilities, primary school age, elementary art school, dance subject, UNIFITTEST (6-60)
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2019
Datum zadání: 11.11.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Lucie Kainová
 
 
 
Zásady pro vypracování
listopad 2019 - vypracování teoretické části práce
prosinec 2019 - motorické testy
únor 2020 - vyhodnocení motorických testů
duben 2020 - odevzdání práce
Seznam odborné literatury
Binderová, E. (1990). České lidové tance. Praha: Statní pedagogické nakladatelství.

Blažíčková, E. (2005). Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Konzervatoř Duncan centre.

Jeřábková, J. (1979). Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, a.s.

Měkota, K., & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Měkota, K., & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Perič, T., & Dovalil, J. (2010). Sportovní trénink. Praha: Grada Publishing, a.s.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit úroveň pohybových schopností dětí mladšího školního věku, které navštěvují Základní uměleckou školu v Chotěboři, taneční obor. Teoretická část práce by se měla zabývat problematikou pohybových schopností, mladšího školního věku a specifikou tanečního oboru na základních uměleckých školách. Základními metodami jsou motorické testy a dotazník.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK