Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní rizika v pracovním prostředí
Název práce v češtině: Zdravotní rizika v pracovním prostředí
Název v anglickém jazyce: Health risks in work environment
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2019
Datum zadání: 01.11.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Oponenti: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK