Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bratranec Pons. Komparace překladů J.Gutha-Jarkovského a V. Smetanové
Název práce v češtině: Bratranec Pons. Komparace překladů J.Gutha-Jarkovského
a V. Smetanové
Název v anglickém jazyce: Cousin Pons. A Comparison of the Translations of J. Guth-Jarkovský and V. Smetanová
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2007
Datum zadání: 09.02.2007
Datum a čas obhajoby: 22.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Petrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK